Priser: Frakt och moms och eventuella miljöavgifter tillkommer,
samt eventuella. emballage till självkostnadspris.
Leveransklasul: Fritt vårt lager eller fabrik, inbärning ingår inte.
Betalningsvillkor: 30 dagar netto eller mot efterkrav ./. 2% kassarabatt.
Äganderätt: Levererade varor förblir SPIA:s egendom till full likvid erlagts.
Försäljningsvillkor enligt NL-01.
Leveransvillkor: 1-6 veckor.
Dröjsmål: Vid överskriden utlovad leveranstid får köparen fastställa slutlig leveransfrist och om denna leveransfrist överskrids häva köpet. Denna rätt utesluter andra anspråk.
Ansvarsbegränsning: Spia Inredningar ansvarar ej för s.k. inderekta skador, såsom
begränsning: vinstbortfall, fördyrande kostnader eller skador på annat än de levererade varorna.
Transportskada: Vid transportskada skall anmälan göras direkt till transportören. Kontakta Spia Inredningar för ny vara eller lämplig åtgärd.
Reklamationer: Ev. reklamationer måste anmälas till Spia inom 7 dagar.
Retur av levererat gods får ej ske förrän överenskommelse träffats med oss.
Förbehåll: Vi reserverar oss för färgnyanse, tryckfel samt pris- och konstruktions ändringar.