SPIA ENTRESOLPLAN
Telefon 0278 - 431 65 Fax 0278 - 431 66


Denna entresol byggdes 2013, 2017 byggdes den enkelt ut med en bredd av 2800mm och en totallängd om 37500mmOptimera befintlig lokal och fördubbla lagringsytrymmet!
Robust, säker och estetiska.
Självbärande konstuktion.
Lastkapaciteten anpassas till användningsområdet.
Kontor kan installeras över eller under entresolplanet.
En pallyftare kan anvädas på entresolplanet.
Ett brett utbud av RAL färger.
Korta ledtider för produktion och leverans.

Design och beräknings metoder certifierat i enlighet med
FEM 10.2.02 OCH EUROCODE III STANDARDER.

MONTAGE AV ENTRESOLPLAN I VINKEL

EFTER 6-ÅR FLYTTAT VÅR KUND TILL NYA LOKALER VI RIVER ENTRESOLPLANET OCH
MONTERAR UPP DEN I TVÅ ENTRESOLPLAN ÅT KUNDEN.