Säkerhet

Lyftborden konstrueras och tillverkas enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570 och uppfyller därmed enligt Maskin-, Lågspännings- och EMC-direktiven. Standardena innebär i korthet följande: Anger säkerhetskraven för lyftbord som används för lyftning och/eller sänkning av material och/eller personer som medföljer för förflyttning av material som transporteras av lyftbordet, upp till en vertikal rörelse av 3,0 m.

  • Regler för belastningsförutsättningar, hållfasthets- och stabiletetsberäkningar.
  • Krav på säkerhetsanordningar om personer, hjulburen utrustning etc. medföljer på lyftborden.
  • Krav på minsta skyddsavstånd i konstruktionen, med eller utan säkerhet.
  • Skyddsanordningar för olika användningsområden, för att förhindra att personer, varor och fasta installationer i lyftbordets arbetsmiljö kan komma till skada.
  • Maximalt tillåtna lyft-, sänk- och periferihastigheter.
  • Överbelastningsskydd.
  • Krav på anordningar som ska förhindra sänkning med alltför hög hastighet, stoppa sänkning vid slangbrott och förhindra risker vid oavsiktlig sänkning på grund av läckage. EdmoLifts nya standard hydraul- och elsystem uppfyller alla dessa krav, vilket inte alla på marknaden uppfyller.
  • Krav på styrsystemets utformning, t.ex. Nödstoppanordning och möjlighet att förhindra obehörig användning.
  • Provning av alla produkter innan leverans.
  • Krav på omfattande drift- och underhållsinstuktioner samt skyltar, för att ge klara anvisningar om tillåten användning, varna för felanvändning och risker, såväl med lyftbordet, som sådana som kan uppstå i lyftbordets närområde, samt ge anvisningar om installation, kontroller och underhåll, så att brukaren får säkert, effektivt, långvarigt och ekonomisk utnyttjande av EdmoLift-borden.


ErgonomiErgonomisk lyft- och WP-utrustning för industriell användning

Tillbringar du mycket tid och pengar på att förebygga olycksfall men tycker att dina skadeståndsanspråk fortfarande är för höga? Problemet är kanske inte olyckor utan förutsebara skador. När du ser personalen lyfta, böja, sträcka eller förvrida sina armar, ben och kroppar på ett repetetivt sätt, kan du förutse problem i form av skador, frånvaro och förlorad effektivitet. I de flesta fallen kan orsakerna enkelt rättas till genom att använda och tillämpa enkel, lättanvänd lyft- och WP-utrustning som designats för att minska rörelsemönster, stress och rörelser och därmed minska skador och samtidigt öka produktiviteten. Implementering av sund ergonomisk kartläggning och utvärdering av arbetsmiljön kommer att ge tydliga resultat genom att minska skador, öka produktiviteten och prestationseffektiviteten, förbättra personalens moral och attityd samt sänka utgifterna för yrkesskadeersättning. Följande punkter ska man vara uppmärksam på:

 

Arbetsplatsproblem   Personalens problem

· Personalen bibehåller en arbetsställning under långa perioder.

· Personalen absorberar vibrationer från sina verktyg.

· Personalen är ofta borta från sina arbetsstationer.

· Personal som ändrat på sina arbetsstationer.

· Personal som ändrat på sina verktyg.

· Flera anställda sysslar med samma del.

· Kontroller som är svåra att nå.

· Kontroller som är svåra att läsa.

· Dålig belysning

· Dålig ventilation

· Dåligt klimat.

 

· Många arbetsrelaterade olyckor eller skador.

· Hög frånvaro på ett speciellt arbetsmoment.

· Hög omsättning på ett speciellt arbetsmoment.

· Hög disciplinär åtgärd på ett speciellt arbetsmoment.

· Mycket skador på utrustning/verktyg på ett speciellt arbetsmoment.

· Mycket omarbete

· Mycket materialspill.

· Låg produktion

· Sjunkande produktion under arbetsskiftet.

· Låg produktkvalitet.

· Sjunkande produktionskvalitet under arbetsskiftet.

 

 

Våra produkter är tillverkade med ett ergonomiskt åtagande.

Varning! Människor är biologiska konstruktioner. Deras muskel- och benstruktur är inte anpassad för påfrestande lyft. Även ganska lätta lyft kan, om de inte görs rätt eller utförs under lång tid, orsaka betydande skada.

Förlorade arbetsdagar

Mer än hälften av alla förlorade arbetsdagar som är arbetsrelaterade involverar skadade muskler, ben- eller bindvävnad, gemansamt känt som muskel-, skelett- och nervproblem (MSD). ”MSD är den största hälso- och säkerhetsutmaning för Europa” Mer än 40 miljoner arbetare inom EU påverkas av MSD. Dessa skador (olyckor inte inkluderade) kostar arbetsgivarna mer än €385 miljoner eller mellan 0,5% och 2% av bruttonationalprodukten, "en betydande börda för EU:s ekonomi".*

Vi klarar det – säg bara vad.

Över allt där det utförs lyft – kontor, fabrik, sjukhus, scen, lagerlokaler, marknad, garage, butik, varuhus, skola, institution – produkter från EdmoLift kan göra det tunga arbetet och ta över människors bördor. Eftersom den främsta orsaken till muskel-, skelett- och nervskador kan minskas betydligt genom att eliminera lyftarbeten, kan våra produkter betraktas som ett hälsohjälpmedel. Eftersom det förbättrar lokal transport och leverans av utrustning, kan det också kallas ett effektivt arbetsredskap. Våra produkter sparar pengar genom att minska kostnaderna för förlorade arbetsdagar och kan därför också kallas en ergonomisk implementering.

*Siffrorna och citaten är hämtade från EU-rapporter om hälsa och säkerhet i Europa.

 

 

Fundera över reglerna för manuell hantering från hälso- och sjukvårdsmyndigheter och i EU:s direktiv

 

Att lyfta tunga föremål kan vara omöjligt om man inte använder lyfthjälpmedel, såvida du inte har något emot att bryta rygg, armar eller ben. Att lyfta tunga föremål eller lyfta fel kan också resultera i skador. Frånvaro från arbetet på grund av onda ryggar, axlar eller skador på armar och ben, kostar företagen och samhället miljarder varje år. Att förebygga dessa skador har enorma ekonomiska fördelar för alla industriområden.