MILJÖFÖRVARING
Telefon 0278 - 431 65 Fax 0278 - 431 66
Klicka på mer info för priser och teknisk info

Fatpall stående fat
Fatpall stående fat räcke
Fatpall mobil stående fat
Fatpall liggande fat

 

 

 

 

Mer info
Mer info
Mer info
Mer info
Fatpall mobil liggande fat
Uppsamlingskar 1-2-Cipax/IBC
Spillpall
Spillpall hanteras på pall
Mer info
Pallbassänger för golv och balk
Fattång, fatlyftare, vagnar,gripar
Tippcontainer
 

 

 

 

 

 

Mer info
Mer info
Mer info