Väggsystem

SPIA Väggsystem

Flyttbara innerväggar och nyckelfärdiga kontor som lagerkontor, vilrum, laboratorium, verkstadskontor mm.

 
 

Ljuddämpar upp till 38 dB (A). Vi uppfattar 10 dB (A) som en halvering av ljudnivån. 38 dB (A) betyder alltså en halvering nästan 4 ggr.

Sänker ljudnivån upp till 38 dB (A)
Snabb installation

  Minimala drifststörningar
Modulanpassat (1200 mm)
Vinyltapet eller plåtbeklädnad
Färgval väggplåt; beige, vit, blå
Färgval täcklister; brun, vit.
 
Fyra flexibla grundvarianter
Som skisserna visar, kan man bygga upp ett miljöväggsystem utgående från fyra grundvarianter - halvvägg, golv-till-tak-vägg, fristående väggar med gångbart tak, 2-våningsinstallation med gångbart tak, mellan-golv och trappa. Av dessa grundvarianter kan man göra alla tänkbara varianter och kombinationer för anpassning till den befintliga lokalen.